Berichten

Om de volledige communicatie tussen intermediair en maatschappij tijdens het financierings-traject vorm te kunnen geven is een aantal STANDAARDBERICHTEN ontwikkeld.  Via het FDN kunnen intermediairs en financieringsmaatschappijen alle informatie uitwisselen die zij tot dusver via post en fax verstuurden.  De volgende standaardberichten staan hiervoor tot hun beschikking:
 • Aanvraagbericht verkort
  Verkorte kredietaanvraag, te gebruiken in situaties waarin gegevens over aanvrager (nog) onvolledig zijn en bij pre-scoring.
  Dit bericht is ook geschikt indien de aanvraag- of contractdetails reeds bekend zijn bij de maatschappij.
 • Reactie aanvraag (REB)
  Resultaat van de beoordeling van de aanvraag. De maatschappij geeft aan of de aanvraag geaccepteerd kan worden.  In dit bericht is het mogelijk verschillende productvormen te adviseren.
 • Aanvraagbericht (AVB)
  Volledige kredietaanvraag. Bevat alle benodigde informatie voor een beoordeling en de opmaak van een offerte door de maatschappij.
 • Reactie BKR-toetsing
  Resultaat van de BKR-toetsing, definitief en volledig als basis voor doortoetsing of interpretatie.
 • Aanvraag VIS-toetsing
  Verzoek tot VIS-toetsing van documenten van de klant.
 • Saldo-opvraag
  Verzoek om het inlossaldo van een lopend contract te specificeren.
 • Contractopvoer-bericht (COB)
  Opvoering van contractgegevens waarmee de maatschappij c.q. intermediair een contract kan opstellen dat ter ondertekening aan de klant wordt aangeboden.
 • Contract-bevestiging
  Bevestiging van definitieve contractgegevens op basis waarvan de maatschappij of het intermediair het contract opstelt.
 • Aanvraag BKR-toetsing
  Verzoek tot BKR-toetsing van klantgegevens of verzoek tot doortoetsing BKR-gegevens. Alléén voor intermediairs die hiertoe een volmacht hebben.
 • Statusbericht
  Bericht naar keuze, waarin de maatschappij de ontvangst van een aanvraag bevestigt of de behandelwijze meldt.
 • Reactie VIS-toetsing
  Resultaat van VIS-toetsing.
 • Aanvraag BKR-toetsing
  Verzoek tot BKR-toetsing van klantgegevens of verzoek tot doortoetsing BKR-gegevens. Alléén voor intermediairs die hiertoe een volmacht hebben.
 • Verzekeringsbericht
  Extra bericht voor gegevens bij een eventueel dekking op arbeids- ongeschiktheid, WAO en/of WW voor een financiering.
 • Statusbericht
  Bericht naar keuze, waarin de maatschappij de ontvangst van een aanvraag bevestigt of de behandelwijze meldt.
 • Reactie VIS-toetsing
  Resultaat van VIS-toetsing.
 • Afmeldingbericht
  Afmelding van de aanvraag. Hiermee meldt de adviseur aan de maatschappij dat de kredietaanvraag wordt ingetrokken. Dit bericht kan worden verstuurd na een contractbevestigingbericht van de maatschappij.

 

NVF Voorschotbank
RiBank
Credivance
De Nederlandse Voorschotbank
Alpha Credit
Defam
InterBank
Green Loans